Loading...

خط مشی کیفیت

شركت آی‎ جی‎ اس با بیش از  4 دهـه فـعالیت در زمینه‌های خدمات بـازرسي کالا، کـشتی، تجهیزات و ماشین‎ آلات، ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی و صادراتی، بازرسی شخص ثالث پروژه ‎ها، بازرسی مخازن تحت فشار و اتمسفریک، بازرسی جوش و NDT، بازرسی تجهیزات بالابری و جرثقیل، بازرسی کنترل و پایش خوردگی، بازرسی‌های مرتبط با حوزه نگهداری و تعمیرات (نت)، مدیریت دارایی‌های فیزیکی و خدمات آموزشی مرتبط در سطح ملی و منطقه‎ ای، ارائه بالاترین کیفیت خدمات در چارچوب مقررات، عرف و اخلاق حرفه ‎ای را سر لوحه فعالیت‌های خود قرار داده است. شرکت آی‎ جی‎ اس هم راستا با جهت‌گیری‌های استراتژیک خود و به منظور ارتقـاء فرایندهای کـاری، موفقیت پایـدار و پیشتـازی در صنعـت بازرسـی، اقـدام به برقـراری سیستم مدیریت یکپارچه (مدیریت کیفیت ISO 9001:2015، مدیریت زیست‌محیطی ISO 14001:2015 و مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001:2018) و الزامات نهادهای بازرسی مطابق با استانداردINSO-ISO 17020:2012 نموده است که جهت نیل به اهداف سازمانی بایستی موارد زیر اجرایی گردد:

1. افزایش رضايت مشتريان به‌طور خاص و دیگر صاحبان منافع به‌طور متوازن و در بلند مدت
2. افزایش سهم بازار از طریق شناسایی و تحلیل فضای کسب و کار و محیط سازمان
3. حفظ استقلال، بی‌طرفی، محرمانگی و رازداری در کلیه فرآیندهای بازرسی
4. افزایش مهارت، آگاهی و دانش کارکنان در کلیه حوزه های مرتبط از طریق آموزش و مشارکت
5. کوشش مداوم در جهت افزایش ایمنی و پیشگیری از وقوع حوادث و جلوگیری از بروز بیماری‌های شغلی در کارکنان
6. بهينه‌سازي مصرف منابع و انرژي، مدیریت پسماند و تلاش در جهت حفظ محیط زیست از طریق بکارگیری رویکرد چرخه عمر خدمات
7. بهبود مستمر در کلیه فعالیت‌ها و فرایندها و اجرای الزامات قانونی کیفی، ایمنی و بهداشت و محیط زیست از طریق توانمند‌سازی و ارتقای بهره‌وری نیروهای انسانی، استفاده از دانش کارکنان و مدیریت ریسک‌های فرایندی

مديريت ارشد سازمان ضمن اعلام تعهد خود به تأمین زیرساخت‌های لازم جهت برآورده سازی موارد فوق‌الذكر، توجه کلیه‎ کارکنان و ذینفعان را به این خط مشی جلب می‌نماید. همچنین به منظور بهبود مداوم و اثربخشي سيستم مديريت یکپارچه (IMS) و استاندارد INSO-ISO 17020:2012، این خط مشی در فواصل زماني در صورت لزوم مورد بازنگري قرار مي‌گیرد.