Loading...

چشم انداز

ایران گروپ آو سورویورز (I.G.S)

موفقيت پايدار و پيشتازی در صنعت بازرسی در سطح ملي و منطقه ای با ارائه بالاترين کيفيت خدمات در چارچوب مقررات، عرف و اخلاق حرفه ای.