Loading...

خدمات مشاوره مدیریت نگهداری و تعمیرات (نت)

ایران گروپ اوف سورویورز (I.G.S)

نگهداری و تعمیرات یک هنر است؛ چرا که پیش از وقوع یک مشکل و همچنین در هنگام وقوع آن، توانایی انتخاب رویکردها و فعالیت‌های مختلف را به وجود می‌آورد. نگهداری مدون و برنامه‌ریزی شده ، به کسب و کاری که در آن از سرمایه‌های موجود، دستگاه‌ها، تجهیزات، ماشین‌آلات و امکانات و زیر ساخت‌ها در راستای تولید و تأمین نیاز مشتری استفاده می‌شود، ارزش می‌دهد. به عبارت دیگر نگهداری و تعمیرات “مجموعه ای از فعالیتها و عملکردها است که هدف آنها نگهداری و یا آماد‌ه‌سازی دستگاه‌ها، ماشین آلات و تجهیزات به‌گونه‌ای که بتوانند وظایف خود را به‌طور کامل انجام دهند” می‌باشد. امروزه نگهداری و تعمیرات یک تجهیز یعنی: طرح ریزی و انجام فعالیت هایی برروی تجهیزات که موجبات عملکرد مستمر تجهیز برای تولید محصول یا خدمات با کیفیت را فراهم می‌آورد، است.نسل چهارم نگهداری و تعمیرات

نسل چهارم نگهداری و تعمیرات فراتر از روش‌های سنتی مقابله با خرابی‌های تجهیزات است، بیشتر الزامات این نسل برپایه اطلاعات و نحوه جمع آوری و توزیع آن بنا شده است.

اطلاعات بیشتر
شرکت آی‌.جی‌.اس با در اختیار داشتن واحدهای تخصصی مورد نیاز و توانمندی در ارائه خدمات مشاوره، نظارت کارگاهی و عالیه در سال 1390 با اتخاذ راهبرد توسعه کسب و کار خود توسط مدیریت ارشد، توانایی‌های موجود و شرایط حاکم بر صنعت، ورود به عرصه ارائه خدمات مشاوره‌ای سیستم نگهداری و تعمیرات را به عنوان یکی از اهداف استراتژیک خود تعیین نمود. 

 خدمات قابل ارائه در زمینه مدیریت نگهداری و تعمیرات:

• مشاوره در زمینه پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت و نگهداری تعمیرات
• ارزیابی و تدوین نقشه راه سیستم مدیریت و نگهداری  تعمیرات
• مشاوره در زمینه انتخاب، خرید و پیاده سازی نرم افزار مکانیزه سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات (CMMS)
• مشاوره در زمینه بهینه سازی سیستم مدیریت و نگهداری تعمیرات (PMO)
• مشاوره در زمینه مدیریت و بهینه سازی تعمیرات اساسی
• مشاوره در زمینه تغییر فرهنگ سازمانی نگهداری و تعمیرات

اهداف سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات

کمینه کردن تعمیرات اتفاقی تجهیزات و ماشین آلات.

بیشینه کردن کارایی کلی تجهیزات.

بیشینه کردن قابلیت اطمینان تجهیزات و ماشین آلات.

بیشینه کردن دوره عمر مفید تجهیزات و ماشین آلات.

افزايش راندمان توليدی ماشين آلات و كاهش هزينه های توليد.

ازدياد طول عمر ماشين آلات و صرفه جويي در خريد ماشين‌های جديد.

صرفه جويی در نيروی انسانی بعلت تقليل عمليات تعميراتی.

كاهش توقف‌هاي توليد و جلوگيری از زيان‌های ناشیاز وقفه در كار.

جلوگيری از وقفه در عمليات توليد از طريق تعويض قطعات فرسوده قبل از شكستگی و از كار انداختن دستگاه.

جلوگيری از توسعه عيوب، نقايص و بر طرف كردن نواقص و معايب جزئی قبل از احتياج به تعميرات كلی 

تشخيص نوع عملكرد ماشين آلات و تعيين هزينه های تعميراتی مربوطه به منظور تصميم گيری در مورد تهيه و انتخاب ماشين‌های جديد

فرم درخواست ارزیابی سیستم مدیریت و نگهداری  تعمیرات