خدمات آزمایشگاهی


خدمات آزمایشگاهی

آی جی اس قادر است با تیم مجرب آزمایشگاهی خود و بر حسب نیازها و با استفاده از امکانات آزمایشگاهیهای معتبر ایرانی و خارجی، تمامی خدمات آزمایشگاهی لازم را در زمینههای لازم را در زمینههای زیر به مشتریان خود ارائه کند:

• آزمايش هاي مواد نفتي (نفت خام و فرآورده‌هاي مختلف)
• آزمايش هاي محصولات كشاورزي
• آزمايش هاي برق و الكتريك
• آزمايش هاي مكانيكي
• آزمايش هاي مواد معدني و آهني
• آزمايش هاي محمولات شيميايي و پتروشيمي