بازرسيهاي پيش از حمل


بازرسی های خارج از کشور

به طور معمول كالاها از نظر كميت و كيفيت، بسته بندي و شناسنامه كالا در مبدأ، قبل از بارگيري و حمل با وسيله هاي مختلف (كشتي، كانتينر، قطار…) بازرسي و كنترل مي گردند.
بازرسي پیش از حمل از محموله هاي صادراتي كشور از عمده فعاليت هاي آي جي اس است كه توسط متخصصين در طي فرآيند توليد و انبارش صورت می گیرد و انطباق كالاهاي مورد نظر با LC ،‌ سفارش خريد، قراردادها و ليست كالا نظارت و كنترل مي گردد و با تهيه عكس و گزارش از فرآيند بازرسي هاي انجام شده و در نهايت صدور گواهي نامه هاي لازم، تكميل مي شود. تخصص و گستردگي جغرافيايي دفاتر‌مان به ما اين امكان را مي‌دهد تا در جايگاهي باشيم كه بتوانيم تقاضاي تكنولوژي مدرن روز و صنعت دائم در تغيير جهاني، را پوشش بدهيم. ما ارتباط نزديكي با مشتريانمان داريم تا بتوانيم نيازها و احتياجات آنها را شناسايي كرده و اطمينان پيدا كنيم كه آنها مي‌توانند كيفيت و كارايي كسب و كار خود را بهبود ببخشند.

 • بازرسی  پیش از حمل کالاهای وارداتی و صادراتی  PSI

بازرسي محصولات صادراتي در انبار كارخانه، حين حمل، در محوطه بنادر كشور و همچنين در حين بارگيري در وسيله هاي مختلف حمل (كشتي، قطار، كانتينر …) توسط كارشناسان انجام مي گيرد. با توجه به هزينه هاي بالاي حمل و خريد كالا، بازرسين ، كالاهاي وارداتي را در هر مرحله از انتقال كالا به انبار وارد كنندگان با نمونه برداري و تست نمونه هاي انتخاب شده ، بازرسي مي نمايند.
گزارش كامل بازرسي كالا شامل: خلاصه اي از محموله مورد معامله، وضعيت كالا در هنگام بازرسي و تعيين علت و مقدار خسارت احتمالي، به بازرگانان اين امكان را مي دهد تا در صورت وارد شدن صدمه به كالا و يا مغايرت هاي پيش آمده، به سهولت اقدامات قانوني لازم را انجام دهند.
آي جي اس با استقرار متخصصين خود در كليه بنادر ايران و سراسر دنيا، دقيق ترين و سريع ترين خدمات بازرسي كالاهاي وارداتي و صادراتي را با صدور گواهي نامه هاي داخلي مورد تاييد سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و بانك مركزي ، ارائه مي نمايد.

• صدور گواهی محصول

كنترل طراحي، كنترل مواد اوليه، كنترل حين توليد، كنترل محصول تمام شده، كنترل مناسبت بسته‌بندي و علامت گذاري و بازرسي حين تحويل مراحلی است که در این نوع خدمات بازرسی قابل ارائه می باشد.
گواهی محصول در انواع مختلفی صادر ميشود که شامل : آزمون نمونه، آزمون نمونه همراه با نظارت بازار، آزمون نمونه همراه با نظار ت بر توليد، آزمون نمونه همراه با نظارت بر بازار وتوليد، آزمون نمونه وارزيابی از سيستم های مديريت کيفيت ، آزمون بهر توليد و آزمون %100 میباشد.

• تایید قیمت کالا پیش از حمل

در سالهای اخير  سازمان تجارت جهانی ، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی  و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران ،هر يک به دليل متفاوتی خواستار اظهار نظر بازرس در مورد بهای کالای خريداری شده شده اند .در حال حاضر تعدادی از بانک ها در متن L/C های صادره خود بازرس را موظف به اظهار نظر رسمی در اين مورد مينمايند، که شرکت آی جی اس یا داشتن مجوزهای لازم و کارشناسان متخصص در این زمینه اس به منظور كاهش ريسك و حفظ منافع خريداران در سفارش ها و تجارت بين المللي  آنان فعالیت می نماید.

• ارزیابی انطباق و صدورCOI

ارزیابی انطباق به مفهوم  آزمايش كامل نمونه اوليه (Type Test)  میباشد که میتواند حسب درخواست مشتری  شامل: تائيد طراحي منطبق با استاندارد، آزمايش مخرب/غيرمخرب نمونه اوليه، تائيد نمونه اوليه،  بررسي، بازرسي روش توليد و آزمايش محصول،  مميزي سيستم كيفيت توليد محصول، نمونه برداري اتفاقي بطور منظم براساس استاندارد ،   آزمايش ويژگي‌هاي مهم نمونه،  صدور گواهينامه بازرسي انطباق (COI) و نهایتا  صدور گواهينامه انطباق (COC) باشد.