کالیبراسیون مخازن


در حال حاضر بخش بازرسی صنعتی شرکت ایران گروپ اوف سورویورز با در اختیار داشتن امکانات شرکت از جمله چندین شعبه در داخل کشور، تجهیزات مناسب و نیز کارشناسان دارای مجوز خود آماده ارائه خدمات در زمینه کالیبراسیون مخازن و ارائه جدول محاسبات و گزارش آنها می باشد . سابقه درخشان و همکاری مستقیم با شرکت های ملی پخش فرآورده های نفتی استان های مختلف و همچنین شرکت های معتبر و بزرگ در عرصه صنعت کشور موید توانایی ماست. طی آخرین آزمون برگزار شده توسط اداره نظارت بر صادرات و مبادلات نفتی ایران در خصوص انجام خدمات کالیبراسیون مخازن ذخیره فرآورده های نفتی، شرکت آی جی اس با دارا بودن یک کارت سبز مجاز به انجام کلیه مراحل خدمات کالیبراسیون مخازن شامل عملیات میدانی و انجام محاسبات می باشد.  کلیه مراحل انجام عملیات میدانی کالیبراسیون مخازن عمودی و کروی تحت نظارت کارشناسان اداره نظارت بر صادرات و مبادلات نفتی  صورت می گیرد.

 کلیه مراحل انجام عملیات میدانی کالیبراسیون مخازن افقی تحت نظارت کارشناسان شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده های نفتی ایران صورت می گیرد.

خدمات قابل ارائه در بخش کالیبراسیون مخازن:

  • کالیبراسیون مخازن ذخیره افقی
  • کالیبراسیون مخازن ذخیره عمودی
  • کالیبراسیون مخازن ذخیره کروی
  • کالیبراسیون مخازن کشتی و نفت کش ها
  • کالیبراسیون مخازن شناورهای حمل بار

استانداردهای مورد استفاده در زمینه کالیبراسیون مخازن

calib