نظارت بر ساخت


نظارت بر ساخت

به منظور اطمينان از ساخت محصول بر اساس طراحي و مشخصات فني وتامين كيفيت مربوطه نظارت برساخت محصولات صنعتی در كنار افزايش عملكرد و ايمني انجام می شود. در بعضي موارد با توجه به شرايط ساخت و مواد اوليه،‌ ممكن است كه حين فرآيند ساخت تغييراتي در بعضي از پارامترهاي طراحي صورت گيرد منجر به انجام بررسي مجدد طراحي و تصميم گيري در خصوص انجام تغييرات مورد نياز گردد. شركت آي جي اس با در اختيار داشتن پرسنل متخصص و با تجربه در رشته هاي فني و مهندسي در زمينه نظارت بر ساخت انواع محصولات و تجهيزات صنعتی صنايع نفت و گاز، برق و الكترونيك و توليد لوله پروفيل و مقاطع آهني و غير آهني فعاليت گسترده اي دارد.