تجهيزات بالابري و حمل بار


تجهيزات بالابري و حمل بار

آي.جي.اس خدمات بازرسي و تست انواع تجهيزات بالابري و حمل بار را بر اساس استاندارهاي مرتبط به انجام مي‌رساند. در ابتدا بازرسي وضعیت  (Condition Survey) از تمامي قسمتهاي جرثقيل شامل سيستم هاي هيدروليك، كابل، وينچ و بوم، سيستم هاي كنترلي و ساير تجهيزات صورت گرفته و در صورت تائيد، آزمون بارگذاري (Proof load test) انجام خواهد شد. بازرسي و صدور گواهينامه ايمني براي ساير تجهيزات بالابري و حمل بار به شرح زير صورت مي‌گيرد :

• انواع جرثقيل‌هاي متحرك بوم خشك و تلسكوپي
• انواع جرثقيل‌هاي ساحلي، جرثقيل دروازه‌اي (Gantry crane)
• جرثقيل‌هاي فراساحل و سكو (Pedestal Crane)
• جرثقيل‌هاي شناور و بارج هاي لوله گذار و نصب سكو
• انواع ليفتراك، تاپ‌ليفت، ريچ استاكر، ترانستينر
• انواع لودر، بولدوزر، بيل‌مكانيكي، بكهو، تريلر، كشنده و …
• انواع تجهيزات كمك بالابري شامل واير اسلينگ، شكل، هوك، بلاك، گرامت، زنجير، شاهين حمل‌بار، تسمه، سبد حمل نفر و بار
• بالابر‌هاي قايق نجات (Boat davit) ، تجهيزات كشندگي (Towing)
• بونكر و تانكر حمل سوخت

آي. جي. اس به عنوان نماينده شركت (ICGB:(International Cargo Gear Bureau قادر خواهد بود جهت انجام خدمات فوق، گواهينامه بين‌المللي نيز صادر. نمايد.