شبکه های بین المللی


Turkey 

Istanbul

China

Zhejiang,Shanghai

Poland

Gdansk

Germany

Ludwigshafen

India

Kalkata

UAE

Dubai

شبکه های داخلی


iran-map

تهران

تهران، خیابان برزیل شرقی، نبش کوچه نارنج، پلاک 4/2 ، طبقه اول

تلفن:   88198126 98+

فکس:  88198126 98+

اهواز

اهواز، زیتون کارمندی، بین زیتون و زیبا، خیابان فاطمی، پلاک 54 ، ساختمان ستاره زیتون، طبقه سوم، واحد هشت

تلفن:   34436315 9861+

بندرعباس

بندرعباس، اسکله شهید رجایی، محوطه CFS جدید، واحد نمونه برداری و بازرسی گروه کارشناسان ایران

تلفکس:   33514165 9876+

بندرعباس

بندرعباس، کیلومتر 8 اسکله شهید رجایی- باغستان، ساختمان IGS-IESCO

تلفن:   32234290  9876+

فکس:   32234291  9876+

بندرامام

بلوار شهید بهشتی (250 دستگاه)، بهشتی 2، ساختمان کورش، واحد

خرمشهر

حیزان، خیابان فردوسی، کوچه شاهرخ، پلاک 250 ، طبقه همکف، واحد 1 ، کدپستی: 64158549

تلفن:   53507630 9861+

فکس:   53507600 9861+

خارگ

خارگ، نبش خیابان طالقانی، منزل کاظم ملاحزاده شرکت IGS ، کد پستی: 7546175461

تلفن:   3822692 98773+

IGS-Iran